Urađena analiza tržišta rada na području Posavske županije

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 09 Srpanj 2018

Analiza trzista rada

Analiza trzista rada
Prezentacija finalnog nacrta “Analize tržišta rada s preporukama za unapređenje upisne politike na području Županije Posavske“ održana je u Orašju, a u okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)“,

kojeg financira Europska unija. Finalni nacrt dokumenta „Analiza tržišta rada s preporukama za unapređenje upisne politike na području Županije Posavske“ nastao je kao rezultat istraživanja. Glavni cilj istraživanja bio je izrada analize potreba tržišta rada u Županiji Posavskoj s preporukama za unapređenje upisne politike kroz usporedbu podataka o stanju na tržištu rada koje posjeduje Služba za upošljavanje Županije Posavske s potrebama i planovima poslodavaca, kao i s nastavnim planovima i programima obrazovnih ustanova. Projekt „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini”  predstavlja sistemski pristup svih relevantnih aktera na uspostavljanju funkcionalnog modela za povećavanje mogućnosti održivog upošljavanja na prostoru općine Orašje u skladu s potrebama gospodarstvenika.