Održane fokus grupe za izradu Analize tržišta rada

Ispis
Objavljeno Petak, 08 Lipanj 2018

FokusAnalizarada

FokusAnalizarada
U okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, u Orašju je organizirana prva fokus grupa na temu „Unapređenje ponude radne snage u Posavini kroz unapređenje obrazovnih intervencija – izazovi i mogućnosti“.

Fokusirana grupna diskusija dio je istraživanja „Analize tržišta rada sa preporukama za unapređenje upisne politike na području Županije Posavske“ koje za cilj ima unapređenje upisne politike kroz usporedbu podataka o stanju na tržištu rada koje posjeduje Služba za upošljavanje Županije Posavske s potrebama i planovima poslodavaca, kao i s nastavnim planovima i programima obrazovnih ustanova. Fokus grupa okupila je 16 aktera na tržištu rada iz organa uprave, poslodavaca, biroa i projektnog tima, a nakon toga održana je još jedna fokus grupa na istu temu, ali ovaj put s predstavnicima obrazovnih ustanova, nevladinog sektora i neuposlenih osoba.

FokusAnalizarada2

FokusAnalizarada2