Dosadašnji Dom zdravlja podijeljen na dvije ustanove: Ljekarnu Orašje i Dom zdravlja Orašje

Ispis
Objavljeno Srijeda, 30 Svibanj 2018

Vijece14 18 1

Vijece14 18 1
Sedamnaest točaka dnevnog reda usvojeno je na 14. sjednici Općinskog vijeća Orašje održanoj 29. svibnja 2018. godine. Nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa 13. sjednice, vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su usvojili

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu. U prošloj godini prihodi Općine Orašje iznosili su 5.923.107,00 KM, a rashodi 5.454.248,00 KM. Ostvareni suficit u iznosu od 468.859 KM, iskorišten je za pokriće akumuliranog deficita kao i za financiranje započetih kapitalnih projekata čija se realizacija nastavlja u 2018.godini, te za financiranje dijela rashoda iz projekta Invest in LOG.

Nakon poduže rasprave zaključkom je usvojeno i Izvješće o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2017. godinu. U načelnikovom izvješću stoji da je i u 2017. godini Općina Orašje aktivno aplicirala projekte i programe prema višim razinama vlasti i drugim donatorima. Kandidirano ih je bilo 29, a odobreno 19. Realizirano je ili je u tijeku realizacija 15 projekata iz Revidirane Strategije lokalnog razvoja općine Orašje. Među njima je i izgradnja hladnjače za voće u Orašju ukupne vrijednosti 326.958,84 KM. Izrađen je i Glavni projekt i Revizija Projekta za izgradnju distributivnog centra za povrće Orašje. U okviru projekta LIR 35 neuposlenih i socijalno ugroženih osoba dobilo je privremeni posao na izvođenju javnih radova na području općine Orašje. Europska unija je u 2017. godini financirala ili započela financiranje nekoliko projekata u općini Orašje među kojima je 14-mjesečni projekt „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, čijom realizacijom će se otvoriti 30 novih radnih mjesta na pozicijama CNC operater, stolar i mesar, a 40 neuposlenih prošlo je programe stručnog osposobljavanja; te projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ u kojem Općina Orašje sa partnerima Gradom Lipikom i Poduzetničkim centrom Garešnica provodi niz mjera i aktivnosti s ciljem održivog gospodarskog razvoja i povećanja nezaposlenosti kroz unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga, te povećanje konkurentnosti i rasta malih i srednjih poduzeća u prekograničnom partnerskom području. Općinski načelnik nastavio je intenzivnu komunikaciju s domaćim i međunarodnim institucijama, a upriličene su posjete: predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Marinka Čavare, potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine Melike Mahmutspahić, šefa Ureda Misije OSCE-a Karla Jorssena, Glavnog gradonačelnika Grada Ulma Guntera Czischa, te predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića povodom Dana hrvatskog filma u Orašju.

Odlukom o statusnoj promjeni Doma zdravlja Orašje, Dom zdravlja podijeljen je na dvije ustanove: Javnu ustanovu "Dom zdravlja Orašje" i Ljekarsku zdravstvenu ustanovu "Ljekarna Orašje". Dosadašnje Upravno vijeće Doma zdravlja Orašje i dosadašnji ravnatelj nastavljaju s radom kao Upravno vijeće i ravnatelj JU „Dom zdravlja Orašje“ do isteka mandata, a u Privremeno Upravno vijeće Ljekarne Orašje imenovani su: Kristina Krištić, Marko Filipović i Marko Mamić. Do izbora ravnatelja Ljekarne, vršitelj dužnosti bit će Ifeta Kabaklić.

Nakon što su na prethodnoj sjednici vijećnici usvojili nacrt Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini, na ovoj sjednici poslije rasprave usvojili su i prijedlog Odluke s ovlaštenjem načelniku da raspiše javni poziv u trajanju od 30 dana za raspodjelu novčanih sredstava po utvrđenim kriterijima. Potpore će biti dodijeljene za kategorije: Izgradnja sustava protugradnih mreža u voćnjacima, Izgradnja sustava za navodnjavanje u voćarskoj proizvodnji „kap po kap“, Izgradnja sustava za navodnjavanje u povrtlarskoj proizvodnji – «na otvorenom», Nabavka uređaja za zaštitu bilja u plasteničkoj proizvodnji povrća, Nabavka višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika, Nabavka opreme za preradu voća i povrća, Nabavka opreme za pčelarstvo, Nabavka ekstrudera za soju i Nabavka opreme za modernizaciju postojećih farmskih objekata. U pripremi prijedloga Odluke, Služba za gospodarstvo i infrastrukturu dostavila je Odluku svim udrugama i zadrugama iz oblasti poljoprivrede kojima je pružena mogućnost za davanje primjedbi, sugestija, i prijedloga, a održan je i zajednički sastanak s predstavnicima udruga i zadruga na temu pripreme prijedloga Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini.

Budući da članovima sadašnjeg školskog odbora i Školskog centra fra Martina Nedića i Srednje strukovne škole Orašje mandat ističe u listopadu 2018. godine, vijećnici su donijeli odluke o raspisivanju javnih natječaja za izbor i imenovanje novih članova školskih odbora.

Marijan Živković iz Kostrča razriješen je dužnosti predsjednika i člana Općinskog izbornog povjerenstva, a na to mjesto imenovana Gabrijela Martinović-Dominković iz Orašja.

Velimir Topić, Ružica Mikić, Marko Dominković i Kata Dominković imenovani su za novi školski odbor Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice nakon provedene natječajne procedure, a jedno mjesto iz reda osnivača ostalo je nepopunjeno jer nije bilo prijava.

Drago Kopić iz Oštre Luke razriješen je dužnosti člana – predsjednika Upravnog vijeća JU Centar za kulturu Orašje na osobni zahtjev zbog imenovanja na novu dužnost ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana Orašje stavljene su na javnu raspravu usvajanjem ovog dokumenta na sjednici Općinskog vijeća.

Do kraja sjednice usvojena su izvješća o radu Javnog poduzeća "Vodovod i odvodnja", Javnog poduzeća "Komunalac", Javne ustanove "Centar za socijalni rad" i Javne ustanove Dječji vrtić "Pčelica" Orašje.

Vijece14 18 2

Vijece14 18 2