Općina Orašje i Transparency Interantional u BiH organiziraju javnu tribinu: Aktivni građani-odgovorna uprava

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 24 Svibanj 2018

Borbakorupcija

Borbakorupcija
S ciljem upoznavanja građana o kanalima za prijavu korupcije i mehanizmima za pružanje besplatne pravne pomoći, u suradnji s Općinom Orašje, Tranasparency Interantional u Bosni i Hercegovini organizira javnu tribinu pod nazivom:

Aktivni građani - odgovorna uprava. Javna tribina bit će održana 1.6.2018. godine u Omladinskom domu s početkom u 15.00 sati. Na tribini će biti prezentirane aktivnosti lokalne zajednice u oblasti prevencije korupcije kao i mehanizmi pružanja pomoći građanima u borbi protiv korupcije, odnosno aktivnosti koje već 15 godina implementira TI BiH. Građanima koji ukažu na korupciju ili pokrenu postupak za zaštitu svojih prava, TI BiH pruža besplatnu pravnu pomoć, a javna tribina bit će prilika da u direktnom kontaktu sa pravnicima dobiju praktične i korisne savjete o pravnim sredstvima koja im stoje na raspolaganju.