Izrađen Akcijski plan za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva

Ispis
Objavljeno Utorak, 17 Travanj 2018

InternacionalizacijaMSP

InternacionalizacijaMSP
Akcijski plan za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica) 2018. – 2019. godine izrađen je u okviru Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“

– Invest in LOG koji se implementira u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Riječ je o dokumentu čija je svrha identificirati najvažnije faktore utjecaja i barijere koje utječu na izlazak malih i srednjih poduzeća u prekograničnom partnerskom području na inozemna tržišta, te na jednom mjestu na sustavan i pregledan način prikazati aktivnosti i mjere kojima partnerske jedinice lokalne samouprave mogu doprinijeti podršci domaćim izvoznicima i pospješiti plasman njihovih proizvoda i usluga na inozemna tržišta. Analiza stanja i kretanja izvoza BiH i RH pokazala je da je jedan od glavnih problema internacionalizacije MSP ograničen kapacitet istraživanja inozemnih tržišta što je posljedica nedostatka menadžerskih vještina i znanja, odnosno nedostatka potrebnog upravljačkog znanja o internacionalizaciji. Međutim, postoje još mnoge prepreke kao što su nedostatak kapaciteta proizvodnje za inozemna tržišta, te nedostatak obrtnog kapitala - povoljnog novca za financiranje izvoza. Jedna od najistaknutijih prepreka prema provedenom istraživanju je i zahtjevna „papirologija“, odnosno birokratske procedure kojih mala i srednja poduzeća najčešće nisu svjesna prilikom izlaska na strana tržišta. Zakoni i propisi koji vrijede na nacionalnim tržištima, uglavnom ne vrijede na regionalnim i svjetskim, te dolazi do problema u međunarodnom poslovanju. Često se događa da poduzeća nemaju odgovarajuće informacije sa stranih tržišta, te im je potrebna pomoć pri pronalaženju i identifikaciji poslovnih partnera. Mnogi mali i srednji poduzetnici unatoč svim navedenim preprekama izlaze na međunarodna tržišta nedovoljno pripremljeni, što negativno utječe na njihovo buduće poslovanje. To je ukazalo na potrebu izrade Akcijskog plana za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području (Lipik, Orašje i Garešnica) kojim će se dati smjernice u planiranju aktivnosti u cilju značajnije internacionalizacije poslovanja poduzetnika sa ovog područja.