Usvojen Plan implementacije Strategije razvoja općine Orašje za naredne tri godine: Općina planira realizirati 63 projekta

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 09 Travanj 2018

Vijece13 18 1

Vijece13 18 1
Općinsko vijeće Orašje održalo je svoju 13. redovnu sjednicu s usvojenim dnevnim redom od 11 točaka. Po već ustaljenom rasporedu, vijećnici su prvo usvojili Izvod iz Zapisnika sa 12. sjednice, prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative,

a zatim raspravljali o Planu implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2018. - 2020. godine. Strategija kao najvažniji razvojni dokument Općine Orašje predstavljena je u planu za naredne tri godine u kojima bi trebalo biti realizirano 23 projekta iz ekonomskog sektora, 13 projekata iz društvenog sektora i 27 projekata iz sektora zaštite okoliša. Planom je rečeno da će realizacija ovih projekata koštati malo manje od 13 milijuna maraka, a da Općina računa na novčana sredstva s viših razina vlasti i iz međunarodnih organizacija. Vijećnici su odlukom usvojili ovaj plan implementacije Strategije razvoja.

S obzirom na to da predsjedniku Općinskog izbornog povjerenstva mandat istječe u lipnju 2018. godine odnosno nakon početka izbornog perioda za opće izbore 2018. godine, predsjednik OIP-a podnio je zahtjev za razrješenje dužnosti prema redovitom trajanju sedmogodišnjeg mandata, u kojem navodi da ne želi koristiti zakonsku mogućnost produženja mandata do potvrđivanja rezultata općih izbora 2018. godine. Zbog toga, vijećnici su usvojili Odluku o raspisivanju javnog natječaja za člana Općinskog izbornog povjerenstva, ovlastili načelnika da raspiše i objavi natječaj, a imenovali Povjerenstvo u sastavu: Sadija Subašić, Ilija Baotić i Josip Živković za provedbu natječajne procedure.

Magdalena Brašnić, Gabrijela Martinović, Josip Pejić, Miralem Puran i Zdravko Džojić imenovani su u Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata/programa udruga građana sa zadatkom da po završetku roka za prijavu na javni poziv, pregleda i vrednuje pristigle prijave, te Općinskom načelniku predloži projekte/programe koji ispunjavaju zadane kriterije.

Zbog isteka mandata Općinsko vijeće razriješilo je dosadašnji Školski odbor Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi, a za nove članove imenovalo: Sanju Živković, Matu Nedića, Miju Oršolića, Antu Kobaša i Silviju Oršolić.

Usvojen je i Plan preustroja Doma zdravlja Orašje kojim se ova institucija dijeli na dvije: Dom zdravlja i Ljekarnu Orašje, a sve po nalogu inspektora, a u skladu sa zakonskim propisima. Planom preustroja podijeljena je imovina, prava i obaveze, djelatnici, a Plan će u narednih 30 dana biti dostavljen na uvid vjerovnicima i zaposlenicima sadašnje ustanove Doma zdravlja.

Nakon usvajanja Statuta i imenovanja Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje, Nadzorni odbor pristupio je donošenju internih akata Centra, sukladno zakonu. Jedan od tih akata je i Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji prema Statutu Centra donosi Nadzorni odbor, ali uz prethodnu suglasnost osnivača odnosno Općinskog vijeća. U prijedlogu Pravilnika predviđen je određeni broj radnih mjesta, sa opisom poslova, uvjetima potrebnim za vršenje poslova i brojem izvršitelja. Općinsko vijeće Orašje dalo je suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za poduzetništvo Orašje.

Vijećnici su razmatrali i nacrt Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini. Odlukom je uređen način, uvjeti, kriteriji i postupak dodjele nepovratnih novčanih sredstava iz Proračuna općine Orašje u 2018. godini za projekte: Izgradnja sustava protugradnih mreža u voćnjacima, Izgradnja sustava za navodnjavanje u voćarskoj proizvodnji „kap po kap“, Izgradnja sustava za navodnjavanje u povrtlarskoj proizvodnji – «na otvorenom», Nabavka uređaja za zaštitu bilja u plasteničkoj proizvodnji povrća, Nabavka višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika, Nabavka opreme za preradu voća i povrća, Nabavka opreme za pčelarstvo, Nabavka ekstrudera za soju i Nabavka opreme za modernizaciju postojećih farmskih objekata. Vijećnici su usvojili ovu odluku u nacrtu, a prije raspisivanja javnog natječaja naći će se pred njima još jednom u prijedlogu.

Općina Orašje je i prošle godine, u skladu s Odlukom o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje subvencionirala novo upošljavanje u novoizgrađenim ili rekonstruiranim poslovnim objektima (halama), dio doprinosa za novoregistrirane poljoprivredne djelatnosti i deficitarne i niskoakumulativne obrte i nabavku opreme za tehnološko unapređenje poslovanja poduzetništva i obrta. Izvješće o tome usvojeno je zaključkom.

Na kraju sjednice vijećnicima je prezentirana informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i inicijativama u prošloj godini. Ukupno su postavljena 72 vijećnička pitanja i inicijative, uglavnom usmeno na sjednici od čega je 54 dostavljeno i u pisanom obliku. Postotak odgovora na sva pitanja i inicijative iznosi 51,38%.

Vijece13 18 2

Vijece13 18 2