Održan peti sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG

Ispis
Objavljeno Utorak, 27 Ožujak 2018

PetiInvestin

PetiInvestin
Peti sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Investin Lipik, Orašje & Garešnica“ – Investin LOG održan je u Lipiku, 26.03.2018. godine u prostorijama Grada Lipika. Fokus ovog sastanka

bio je na pripremi partnerskih izvještaja o napretku projekta za izvještajni period od 1.10.2017. do 31.03.2018. godine, nakon čijih verifikacija od strane nacionalnih kontrola u BiH i RH, Općina Orašje će pripremiti zajednički Projektni izvještaj koji se prosljeđuje na odobrenje Zajedničkom tehničkom tajništvu u RH, kao upravljačkom tijelu Projekta. Utvrđeno je i da su sva tri partnera izvršila projektne aktivnosti u dosadašnjem periodu, te da nema odstupanja od dinamičkog plana aktivnosti provedbe Projekta. Također, projektni partneri usuglasili su se i o potrebnim modifikacijama proračuna Projekta, te razmijenili informacije o aktualnim procedurama ugovaranja javnih nabavki. U nastavku sastanka, razrađen je i detaljni plan aktivnosti za predstojeći period u implementaciji Projekta, te je između ostalog dogovorena i studijska posjeta članova Tima Poduzetničkom centru u Dubrovniku gdje će imati priliku upoznati se s tamošnjim primjerima dobre prakse.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Investin LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području .Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).