Rad lokalne uprave tema Izvještaja o Inicijativi lokalnih vlasti Europske unije u BiH

Ispis
Objavljeno Petak, 23 Ožujak 2018

EU u Vladi18

EU u Vladi18
Pomoćnici načelnika Željko Nedić, Pero Baotić i Nikola Benković predstavljali su Općinu Orašje na sastanku s članovima Zajedničke komisije Europske unije u BiH sastavljene od eksperata na polju lokalne uprave. Na sastanku koji je

održan u zgradi Vlade Županije Posavske, na čelu s predsjednikom Marijanom Klaićem, bili su još nazočni i predstavnici županijskih ministarstava, te općina Odžak i Domaljevac-Šamac. Europska unija u BiH pokrenula je Inicijativu za lokalne vlasti čiji je cilj čuti mišljenje sa terena o glavnim problemima i preprekama s kojima se određena sredina suočava u svakodnevnom radu na pružanju usluga građanima, što je bila i tema sastanka s ciljem da se zajednički istraže moguća rješenja. Inicijativa će se usmjeriti na probleme u području zdravstva, javnog reda i sigurnosti, općinskih službi i lokalnog ekonomskog razvoja. Formirana zajednička komisija sastavljena je od uglednih međunarodnih eksperata od kojih su mnogi radili u BiH sa zadaćom da se sa svakom sredinom konzultiraju i identificiraju probleme u načinu na koji je organizirana i financirana lokalna vlast. Zajednička komisija će u svibnju ove godine, na temelju obavljenih razgovora na sastanku, sastaviti Izvještaj svim vladama, uključujući i Vladu Županije Posavske.