Aktiviran rad Općinskog stožera civilne zaštite

Ispis
Objavljeno Utorak, 20 Ožujak 2018

Stozer2018 atkivacija

Stozer2018 atkivacija
Na sjednici Općinskog stožera civilne zaštite Orašje donesena je odluka o aktiviranju ovoga tijela odnosno o njegovom stalnom radu, a na temelju Odluke o uvođenju redovne obrane od poplava i porasta vodostaja rijeke Save.

Članovima stožera dostavljeni su međusobni kontakt podaci, brojevi telefona povjerenika civilne zaštite u mjesnim zajednicama, a po rješenju o imenovanju svaki član Stožera obavezan je i odgovoran za svoj segment rada u slučaju elementarne nepogode. Na sjednici su bili i predstavnici poduzeća Den Alm Company i Dejokop, konzorcija zaduženog za obranu od poplava na području općine Orašje. Izvijestili su Stožer da su i predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save u Orašju i da skupa nadgledaju i obilaze obrambene nasipe. Voda je došla do nožice nasipa u dijelovima općine gdje nema takozvanog ljetnog nasipa, a s obzirom na to da u Kopanicama nije obnovljen ljetni nasip, voda je ulila u poljoprivredna zemljišta između ljetnog i obrambenog savskog nasipa. S druge strane nabavljena je i oprema: 190.000 vreća, lopate, čizme, čamci, konopa, prsluci i stroj za punjenje vreća pijeskom koji uz pomoć četiri osobe puni 1600 vreća pijeskom po satu. Vodostaj rijeke Bosne je u stagnaciji ili opadanju pa su procijene Agencije za vodno područje rijeke Save da neće biti naglog porasta vodostaja rijeke Save, a samim time i poplava. Od 8. ožujka zatvoreni su gravitacijski ispusti odvodnje u rijeku Savu crpnih stanica u nadležnosti Vodovoda i odvodnje, a uključene pumpe koje prebacuju vodu u Savu. Isto tako u Domu zdravlja imenovani su interventni timovi zaduženi za zdravstvo, a Crveni križ je spreman za evakuaciju, prihvat i smještaj u slučaju operativnog djelovanja, a u skladu s Standardnim operativnim procedurama usvojenim na sjednici Stožera u suradnji s Švicarskim crvenim križem. Načelnik Općine Orašje Stanko Vincetić i njegov pomoćnik za civilnu zaštitu i nadzor Ilija Kobaš u svojstvima zapovjednika i načelnika Stožera održat će sjednicu i s povjerenicima civilne zaštite iz mjesnih zajednica kako bi im prenijeli ove informacije.