Posjeta predstavnika NATO-a po pitanju Vojarne "Sinovi Posavine" u Bukovoj Gredi

Ispis
Objavljeno Utorak, 13 Ožujak 2018

SastanakzaVojarnu

SastanakzaVojarnu
Kako bi se riješio status vojne imovine na području općine Orašje održan je radni sastanak u zgradi Općine na kojem je Dario Šikuljak, pravni savjetnik NATO-a u Sarajevu, informirao načelnika i njegove suradnike o trenutnom

statusu Vojarne "Sinovi Posavine". Vojarna u Bukovoj Gredi je na listi perspektivne vojne imovine koja bi trebala biti i katastarski i gruntovno uknjižena na Bosnu i Hercegovinu ili Ministarstvo obrane BiH kako bi Bosna i Hercegovina ispunila uvjete pretpristupnog paketa za članstvo NATO-a. Općinsko vijeće Orašje je još 2012. godine donijelo Odluku o prijenosu Vojarne u Bukovoj Gredi na Bosnu i Hercegovinu, ali ta Odluka nikada nije provedena u cijelosti. Nije potpisan ugovor između Vijeća ministara BiH i Općine Orašje odnosno nikada nije imenovana osoba koja će taj ugovor potpisati u ime Vijeće ministara BiH. Pravni savjetnik NATO-a došao je u Orašje prikupiti i prenijeti informacije Ministarstvu obrane BiH iz Općine Orašje, na što mu je načelnik Stanko Vincetić rekao da što se tiče Općine Orašje ništa nije promijenjeno, dakle spreman je i dalje provesti Odluku Vijeća koju po pravobraniteljevom mišljenju ne treba niti u jednoj odredbi mijenjati iako je prošlo šest godina. Općina Orašje je tom odlukom bez naknade prenijela objekt i zemljište u Bukovoj Gredi na Bosnu i Hercegovinu uz uvjet da se isti vrate Općini Orašje kada prestane potreba za njihovim korištenjem od Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima na prostoru Bosne i Hercegovine evidentirane su 53 lokacije koje su označene kao perspektivne, a za 31, među kojima je i Općina Orašje, postoji prijenos vlasništva na BiH u potpunosti ili djelomičnom obliku.