Zasjedao općinski Stožer civilne zaštite

Ispis
Objavljeno Srijeda, 07 Ožujak 2018

Stozer 1

Stozer 1
Općinski Stožer civilne zaštite održao je svoj redovni sastanak u zgradi Općine s usvojenim dnevnim redom od sedam točaka. Izvješće o aktivnostima Stožera tijekom 2017. godine predstavio je šef Službe za civilnu zaštitu i nadzor

Ilija Kobaš. Stožer se prošle godine sastao dvaput i razmatrao, pored redovnih materijala, procijenjenu štetu od suše u iznosu malo manjem od tri i pol milijuna maraka, štetu od dva milijuna marka uzrokovanu olujnim nevremenom i štetu u pčelarstvu uzrokovanu hladnim vremenom. Isto tako, Kobaš je prezentirao način prikupljanja novčanih sredstava za civilnu zaštitu u 2017. godini rekavši kako su prikupljena sredstva utrošena sukladno Godišnjem planu, ali i proisteklim obavezama za financiranje žurnih mjera zaštite i spašavanja: pomoć pčelarima, sufinanciranje dijela troškova zajedničkog projekta Švicarskog crvenog križa, Civilne zaštite i Crvenog križa Općine Orašje, te nabavku posebnog materijala za potrebe civilne zaštite. I jedno i drugo izvješće jednoglasno je usvojeno. Stožer je razmatrao, a potom i usvojio Izvješće o deminiranju za 2017. godinu i Plan za 2018. godinu. Prošle godine ukupno je od mina očišćeno 296.357 m2 prostora kroz tri projekta, a za ovu godinu definirana su 22 projekta za deminiranje. Članovi Stožera donijeli su i Plan rada Stožera za civilnu zaštitu u 2018. godini. Planom je rečeno da će Stožer nastaviti realizirati obveze iz Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ali da će i nastaviti suradnju s Švicarskim crvenim križem koji ostaje na području općine Orašje do 2020. godine, provodit će vlastite obuke, pripreme i osposobljavanja, surađivat će s općinskom Službom civilne zaštite i u slučaju proglašenja prirodne nesreće vršit će operativne funkcije. Na kraju sjednice usvojen je i Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2018. godini. Plan je predvidio da se 10.000,00 KM izdvoji za potrebe žurnih mjera zaštite i spašavanja, a isto toliko i za pričuvu, 14.000,00 KM za nabavku sredstava i opreme i 5.000,00 KM za provođenje obuka i vježbi.