Imenovanje, zaključci, suglasnosti i informacije na prvoj sjednici Općinskog vijeća u 2018. godini

Ispis
Objavljeno Petak, 16 Veljača 2018

12Sjed 1

12Sjed 1
Trinaest točaka usvojeno je na Dnevnom redu 12. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 15. veljače 2018. godine. Prva radna točka nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika s 11. sjednice i vijećničkih pitanja i inicijativa bila je Program

rada Općinskog vijeća Orašje za 2018. godinu. Programom je obuhvaćeno 45 planiranih akata raspoređenih po mjesecima kroz godinu koji bi se trebali naći na razmatranju i usvajanju pred vijećnicima. Međutim, to je samo okvirni plan koji se može dopunjavati. Redovne sjednice po pravilu održavat će se jednom mjesečno, a tematske i izvanredne po ukazanoj potrebi.

Bez veće rasprave usvojena je i Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju u Jugu III i Poduzetničkoj zoni Dusine putem javnog nadmetanja odnosno licitacije. Radi se o pet parcela gospodarskog zemljišta na kojem se mogu graditi industrijski pogoni, skladišta, servisi, obrtnička proizvodnja, kao i poslovni, prodajni, i ugostiteljski sadržaji koji ih dopunjuju. Početna cijena utvrđena je za svaku parcelu Odlukom, a načelnik je zadužen da raspiše javni natječaj.

Općinski načelnik odlukom Općinskog vijeća Orašje ovlašten je da raspiše Javni natječaj i imenuje povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice. Birat će se po dva člana iz reda osnivača, te učitelja i stručnih suradnika i jedan član iz reda roditelja, budući da dosadašnjim članovima Školskog odbora mandat ističe početkom svibnja.

Vijećnici su donijeli Odluku o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine za Udrugu Božićna bajka u Orašju. Ova Udruga koristila je površinu ispred Školskog centra fra Martina Nedića radi postavljanja privremenog objekta – šatora ukupne površine 800 m², a u svrhu održavanja Božićnog sajma u Orašju u vremenskom razdoblju od 15.do 30.12.2017.godine.

Rješenjem o imenovanju za članove Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje imenovani su: Miroslav Živković, Mirijam Filipović Dominković i Lucija Mijić Džoić, a Rješenjem o razrješenju člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića u Orašju te dužnosti na osobni zahtjev razriješena je Dijana Pejić iz Oštre Luke.

Vijećnici su dali suglasnost na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Pčelica" Orašje. Izmjena se odnosi na uvjete koje kandidat treba ispunjavati odnosno najmanje 5 godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja stručne spreme sada se mijenja u 5 godina radnog staža kako je to propisano Zakonom.

Usvojen je i Zaključak o davanju suglasnosti na Plan održavanja Lokalnih cesta na području općine Orašje za 2018. godinu. Ukupna dužina lokalnih cesta na području općine Orašje iznosi 182,46 km, od čega je 130 km asfaltirano, 46 km bez asfalta odnosno zasuto šljunkom, a malo manje od 6 km bez kolničkog zastora odnosno cesta od zemlje. Planom je predviđeno redovno održavanje cesta odnosno asfaltiranih i neasfaltiranih cesta, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, zimsko održavanje cesta i javne rasvjete u iznosu 220.000 maraka. I ove godine uz većinsko učeće i sufinanciranje viših razina vlasti planirana je rekonstrukcija Osme ulice, Jedanaeste ulice, ulice prema firmi MI Prima VIP i asfaltiranje ulica-sokaka uz učešće mještana tih sokaka. Gradit će se i dvije nove ceste: u Jugu II Orašje i Boku - Poljice, a nastavit će se s projektom izgradnje nadstrešnica za autobusna stajališta uz ceste i proširenje javne rasvjete uz lokalne ceste.

Pred kraj sjednice vijećnici su usvojili zaključkom Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2017. godinu, kao i dvije informacije: onu o rezultatima prodaje zemljišta u prošloj godini i onu o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje. 

12Sjed 2

12Sjed 2