Stavljen u funkciju rezervni bunar na Vodocrpilištu Kostrč

Ispis
Objavljeno Srijeda, 07 Veljača 2018

Bunarb2

Bunarb2
UNDP je sa 106.000,00 KM financirao posao stavljanja u funkciju bunara B2 na Vodocrpilištu u Kostrču. Posao je obuhvatio čišćenje pumpe i spajanje bunara na vodotoranj, bunara koji će služiti kao rezervni u slučaju da dođe do zastoja

rada bunara B1. Bunar B2 iskopan je još 2008. godine, ali dosad je Vodocrpilište radilo zahvaljujući prvom bunaru, pa je iz tog razloga Općina Orašje preko Javnog poduzeća Vodovod i odvodnja dodatno financirala i radove čišćenja cijevi na čijim se pojedenim dijelovima svih tih godina nakupio talog. UNDP-ov certifikat o uređenom poslu i stavljanju u funkciju bunara B2 dostavljen je u Općinu Orašje.