Četvrti sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“

Ispis
Objavljeno Utorak, 23 Siječanj 2018

INvest in Log4

INvest in Log4
U Orašju je, u prostorijama Centra za poduzetništvo Općine Orašje, održan četvrti sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG, kojeg financira EU.

Voditelj Projekta Boris Jurić informirao je prisutne članove o verifikaciji sva tri partnerska izvještaja o napretku projekta od strane nacionalnih kontrola u BiH i RH, te da su pristigli i FLC certifikati. Na temelju odobrenih izvještaja, Općina Orašje započela je i pripremu zajedničkog Projektnog izvještaja o napretku projekta koji bi u narednim danima trebao biti proslijeđen na odobrenje Zajedničkom tehničkom tajništvu u RH, kao upravljačkom tijelu projekta. Utvrđeno je i da su sva tri partnera pripremila prijedlog Edukativnog programa usavršavanja poslovnih znanja i vještina sukladno kojem će se provoditi edukacija djelatnika poduzetničkih potpornih institucija, a u konačnici i 40 malih i srednjih poduzetnika prekograničnog partnerskog područja. Program obuhvaća pet tematskih cjelina: marketing u malom i srednjem poduzetništvu, pristup međunarodnim tržištima, C&B analiza, međunarodni standardi u poslovanju, EU fondovi. Također, raspravljano je i o uspostavljanju Zajedničke platforme za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području u smislu uključivanja javnih i drugih relevantnih institucija s ciljem izrade zajedničkog Akcijskog plana za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području. U nastavku sastanka, razmijenjene su informacije o aktualnim procedurama ugovaranja javnih nabavki za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji objekata poduzetničkih potpornih institucija, nabavke bilborda poslovnih zona i digitalnih bilborda za promociju MSP-a, aktivnostima vezanim za pripremu investicijskih vodiča gradova i vodiča za izvoz, te pripremi natječajne dokumentacije za izradu virtualnih šetnji poduzetničkih zona i promotivnih filmova sva tri grada. Također, projektni partner Poduzetnički centar Garešnica zadužen je za pripremu aktivnosti na uspostavljanju Zajedničkog virtualnog inkubatora prekograničnog partnerskog područja koji će omogućiti razvoj MSP-a u partnerskom području kroz njihovo povezivanje i uspostavu poslovnih kontakata sa drugim poduzetnicima i poduzetničkih potpornih institucija iz ovog područja. Na kraju sastanku, inicijalno je dogovoreno i održavanje prvog sastanka PAB-a odnosno Zajedničkog Savjetodavnog odbora projekta tijekom veljače ove godine, a na kojem će biti prezentirane dosadašnje završene aktivnosti i ostvareni rezultati projekta.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području. Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju ga u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).