6,6 milijuna maraka Proračun Općine za 2018. godinu

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 28 Prosinac 2017

Vijece11 17 1

Vijece11 17 1
Proračun Općine Orašje za 2018. godinu iznosi 6.617.500,00 KM, usvojilo je to Općinsko vijeće na 11. sjednici održanoj 28.12.2017. godine. Prije usvajanja Proračuna i Odluke o izvršavanju Proračuna, vijećnici su usvojili Dnevni red

sjednice od 10 točaka, Zapisnik sa prethodne sjednice, a prošli su i kroz vijećnička pitanja i inicijative.

Iako je nacrtom Proračun bio planiran u većem iznosu od usvojenog, izostala su planirana sredstava iz Proračuna Federacije BiH za prečistač vode u iznosu od 400 tisuća, ali će za tu nakanu biti izdvojeno iz Proračuna Županije Posavske 200 tisuća maraka. Povećani su i porezni prihodi za pet tisuća, a neporezni za 12 i pol tisuća maraka, ali isto tako povećan je i transfer prema Radiopostaji Orašje za sedam i pol tisuća kao i za Zajedničku komunalnu potrošnju u iznosu od 10.000,00 KM. Uz redovan rad Općine, subvencije poduzećima, poduzetnicima, ustanovama, udrugama i pojedincima, Proračunom su planirani i projekti u narednoj godini na stavci kapitalni izdaci. Planirana je izgradnja hladnjače za voće i povrće, koja se realizira u suradnji i uz sufinanciranje SERDE i IFADA i čija je projektirana vrijednost gotovo 327.000,00 KM, kao i izgradnja prečistača pitke vode na vodocrpilištu u Kostrču za koji se planira utrošiti 400.000,00 KM. Radit će se i nastavak rekonstrukcije Osme i Jedanaeste ulice u Orašju i rekonstrukcija ceste prema firmi MI PRIMA VIP u Orašju za čiju se realizaciju planira utrošiti 290.000,00 KM. Za rekonstrukciju građevina u općinskom vlasništvu odnosno zgrade Centra za poduzetništvo, ograde-zida na Carinskom terminalu, kuhinje i sanitarnog čvora u zgradi Općine također su planirana sredstva, većim dijelom od viših razina vlasti. Proračunom nije planirano kreditno zaduženje, kao ni višak novčanih sredstava odnosno proračunski manjak, budući da su predviđeni prihodi i primici jednaki predviđenim rashodima i izdacima.

Općinsko vijeće odlukom je dalo suglasnost Općini Orašje da može podnijeti zahtjev za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva kod UniCredit banke u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, i to u iznosu od 37.000,00 KM za period od 10.1.2018.godine do 10.01.2019. godine. Ugovorom o korištenju carinskog terminala između Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BIH i Općine Orašje zaključenog dana 28.09.2016. godine dogovoreni su brojni zahtjevi koje Općina mora osigurati i staviti na raspolaganje Upravi počevši od tehničkih uvjeta carinskog terminala, preko naknade za korištenje, zajedničkih i pojedinačnih evidencija u cilju praćenja ostvarenog prihoda, pa sve do uplate i raspodjele ostvarenih prihoda od naknade kao i bankarskog jamstva.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje dodana su dva nova stavka kojim se korisnika javne površine može osloboditi plaćanja naknade za privremeno korištenje javne površine, u slučaju da se površina koristi za promoviranje Općine kroz kulturne, zabavne, športske, gospodarske i slične manifestacije.

Na sjednici Vijeća utvrđeno je da je od javnog interesa izvođenje radova polaganja TK kabela i cijevi u putnom pojasu lokalnih i nekategoriziranih putova, a u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukcije TK mreže Orašje-MSAN Granični prijelaz Orašje, te da se može pristupiti nepotpunom izvlaštenju zemljišta koje pripada Općini, a proteže se uz cestu čijim rubom kablovi prolaze.

Usvojen je i prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje priključnog kabela za "Vinković 3" Orašje.

Imenovani su novi članovi Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Radiopostaja Orašje" d.o.o. Orašje u sastavu: Zorica Raguž-Osmanagić, Nermin Zlatkić i Goran Kopić, dok su istim rješenjem dosadašnji članovi razriješeni te dužnosti zbog isteka mandata.

Stjepo Pejić, Željko Mamić, Magdalena Ilić, Joso Đurčević i Ivan Marković imenovani su u novi Školski odbro Osnovne škole Stjepana Radića u Boku, čime je sjednica i završila. 

Vijece11 17 2

Vijece11 17 2