U sklopu EU projekta "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini" obuka neuposlenih za mesare

Ispis
Objavljeno Srijeda, 22 Studeni 2017

Klaonica 2

Klaonica 2
U sklopu projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“ kojeg financira Europska unija, raspisan je Javni poziv neuposlenim osobama sa područja Županije Posavske za učešće u Programu stručnog osposobljavanja za zanimanje mesar.

Projekt se uz podršku Europske unije provodi na području Županije Posavske. Nositelj projekta je Udruženje za razvoj NERDA, dok su partneri: Općina Orašje, Služba za upošljavanje Županije Posavske, Srednja strukovna škola Orašje i poduzeća: NEXUS BH, SKELE KOMERC i PRIMA VIP. U svrhu realizacije općeg i specifičnog cilja Projekta pozivaju se neuposlena lica sa područja Županije Posavske da se prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja za zanimanje mesar u trajanju od 3 mjeseca. Cilj provođenja Programa stručnog osposobljavanja je stjecanje znanja i vještina potrebnih za stupanje u radni odnos, budući da je po okončanju obuku za uspješne polaznike osigurano zaposlenje u poduzeću Mesna industrija „Prima Vip“ d.o.o. Orašje. Tijekom pohađanja Programa stručnog osposobljavanja, polaznicima će biti osigurana mjesečna financijska naknada na ime toplog obroka i troškova prijevoza. Uz to, polaznici će biti osigurani od povrede na radu za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja. Sve zainteresirane neuposlene osobe Općina Orašje poziva da se jave u najbliži Biro za zapošljavanje na području Županije Posavske, gdje će dobiti sve potrebne informacije u vezi sa uključenjem u Program stručnog osposobljavanja.