Treći sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 16 Studeni 2017

TreciInvestinLOG

TreciInvestinLOG
U Lipiku je, 10.11.2017. godine, u prostorijama Gradske uprave održan treći sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta  „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG. Na sastanku je utvrđeno

da su svi partneri pravovremeno dostavili izvještaje o napretku projekta za 1. Period njegove implementacije, te da će Tim i dalje kontinuirano nastaviti sa monitoringom projektnih aktivnosti i rezultata koji će poslužiti i kao temelj za pripremu prvog šestomjesečnog internog evaluacijskog izvještaja. Prezentiran je i revidirani cjelokupni Plan aktivnosti projekta sa fokusom na predstojeću provedbu aktivnosti u 2. Izvještajnom periodu: pripremu edukativnog plana poslovnih znanja i vještina za osoblje poduzetničkih potpornih aktivnosti, pripremu natječajne dokumentacije za odabir ponuditelja za izvođenje građevinskih radova na tri objekta poduzetničkih potpornih institucija, pripremu natječajne dokumentacije za pripremu i tisak investicijskih vodiča gradova partnera i vodiča za izvoznike, te pripremu natječajne dokumentacije za tri digitalna bilborda za promociju MSP-a i šest bilborda za promociju poslovnih zona. Također je dogovoreno i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji vezanog za uspostavljanje zajedničke prekogranične platforme za internacionalizaciju MSP- a za siječanj 2018. godine.

Projekt „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ – Invest in LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.  Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području . Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a).