Javna priznanja Općine Orašje za 2017. godinu: Zlatna plaketa Crvenom križu i sportašu Bakiru Bešireviću

Ispis
Objavljeno Petak, 13 Listopad 2017

Vijece9 17

Vijece9 17
Deveta sjednica Općinskog vijeća Orašje održana je 12. listopada 2017. godine s usvojenim dnevnim redom od osam točaka. Nakon što su usvojili Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice, prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative, vijećnici su usvojili

i Odluku o ustupanju Športsko kulturnog centra Orašje na korištenje i upravljanje Školskom centru "fra Martina Nedića" Orašje. Ovom odlukom Sportska dvorana u Orašju ustupa se na korištenje i upravljanje Školskom centru i to na neodređeni vremenski period za potrebe održavanja nastave tjelesnog odgoja, održavanje športskih natjecanja, razvoj rekreativnog športa i održavanje kulturno-zabavnih i drugih manifestacija. Financijska sredstava za održavanje dvorane u cijelosti će osigurati Školski centar. U izgradnju Sportske dvorane ukupno je utrošeno 2.364.769,65 KM, građena je deset godina, a ima 2.134,61 m² korisnog prostora u prizemlju, te na katu 1.084,64 m². U planu je i njeno svečano otvorenje.

Vijeće je donijelo Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Radiopostaja Orašje" d.o.o. Orašje zbog isteka mandata dosadašnjim članovima, a obvezalo načelnika da raspiše Javni natječaj po ovoj Odluci.

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća 23. listopada, na Dan općine Orašje, bit će dodijeljena javna priznanja Crvenom križu Orašje i Bakiru Bešireviću, odlučili su vijećnici. Na javni natječaj koji je trajao mjesec dana pristiglo je pet prijava. Vijeće je na prijedlog Komisije za dodjelu javnih priznanja odlučilo da Zlatnu plaketu dodjeli Crvenom križu zbog zasluga i doprinosa od osobitog značenja za razvoj i ugled općine Orašje u oblasti humanitarnog djelovanja, a drugu Zlatnu plaketu iz oblasti sporta Bakiru Bešireviću iz Orašja.

Budući da je Josip Mikić zatražio razrješenje s dužnosti člana Odbora za statut, poslovnik i propiseOpćinskog vijeća Orašje, zbog osobnih razloga, Općinsko vijeće podržalo je Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise i imenovalo Marija Bijelića na to upražnjeno mjesto iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Vedrana Nišlić Rješenjem je razriješena dužnosti predsjednice Odbora za statut, poslovnik i propiseOpćinskog vijeća Orašje i imenovana za članicu, a dosadašnji član Zvonko Mikić imenovan je za predsjednika ovog Odbora čime je i završena 9. sjednica Općinskog vijeća. 

Vijece9 17a

Vijece9 17a