Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 15 Rujan 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1090/17

Orašje, 14.9. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

8.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 21. rujna  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o  izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01.-30.06. 2017. godine.
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka statusne promjene Doma zdravlja Orašje,
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanja poslova upravljanja i održavanja tržnice,
  7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašje,
  8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor  i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. Orašje,
  9. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,
  10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje,
  11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku,
  12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu,
  13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2016. godinu,
  14. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Orašje,
  15. Prijedlog Odgovor na prigovor (Ured Ombudsmana za ljudska prava BiH).

Predsjednik 

Mario Oršolić