Zbog posljedica olujnog nevremena Vijeće dopunilo Odluku o poticajnim mjerama u poljoprivredi ponovnim javnim natječajem za nabavu višegodišnje difuzne folije

Ispis
Objavljeno Petak, 21 Srpanj 2017

Vijece7 17

Vijece7 17
Općinski vijećnici usvojili su dnevni red od 11 točaka i tako započeli 7. sjednicu održanu 20.07.2017. godine u Vijećnici Omladinskog doma. Vijećnici su usvojili Izvod iz Zapisnika sa 6. sjednice nakon čega su pristupili

postavljanju vijećničkih pitanja i podnošenju inicijativa. Bez problema je usvojena i Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći višečlanim obiteljima kojom se smanjuje kriterij da pravo na pomoć imaju obitelji s troje i više djece na sada dvoje i više djece, ali pod uvjetom da zadovolje i druge kriterije i uvjete propisane temeljnom odlukom.

Odluka o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje dopunjena je s novim člankom kojim se omogućuje ponovni javni poziv za postupak dodjele investicijskih potpora za nabavu višegodišnje difuzne folije u plasteničkoj proizvodnji i izgradnju sustava protugradnih mreža u voćnjacima. Ovo je svojevrsna pomoć Općine Orašje poljoprivrednicima koji su zbog olujnog nevremena u noći s 23. na 24.6. imali štete na plastenicima, a propustili se javiti na javni poziv koji je u to vrijeme bio otvoren. Općinski načelnik će raspisati ponovni javni poziv nakon što ova Odluka bude objavljena u Službenom glasniku Općine Orašje. Javni poziv trajat će deset dana.

Odlukom o prodaji građevinskog zemljišta u Donjoj Mahali putem javnog nadmetanja ovlašten je Općinski načelnik da objavi Javni oglas o prodaji zemljišta radi izgradnje stambenog objekta. Odlukom je utvrđena i početna kupoprodajna cijena od 4.766,00 KM za zemljište veličine 796m2.

Elvis Živković, Vlado Stanić i Ekrem Arnautalić imenovani su Rješenjem u Nadzorni odbor J.P. "Vodovod i odvodnja" d.o.o. Orašje, a dosadašnji članovi razriješeni su te dužnosti zbog isteka četverogodišnjeg mandata.

Za članove Školskog odbora Osnovne škole Orašje imenovani su iz reda učitelja i stručnih suradnika Anka Begović i Mehmed Memišević, iz reda roditelja Ivica Šošić, a iz reda osnivača i lokalne zajednice Blanka Maroš i Zoran Topić.

Katarina Kopić razriješena je dužnosti  člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice iz reda učitelja i stručnih suradnika zbog podnošenja ostavke, a ne njeno mjesto imenovan Velimir Topić nakon provedene natječajne procedure.

Jednoglasnu potporu dobilo je prošlogodišnje izvješće o radu J.U. "Centar za kulturu" Orašje, a Općinsko vijeće Orašje dalo je i suglasnost na izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Pčelica" Orašje kojom je broj izvršitelja s osam povećan na devet zbog potrebe angažmana još jedne odgajateljice u jaslicama.

Na kraju sjednice pomoćnik Općinskog načelnika za gospodarstvo i infrastrukturu Pero Baotić prezentirao je Izvješće o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2016. godine koje je Zaključkom i usvojeno, a čime je i završena 7. sjednica Općinskog vijeća.