Završen DR SHARE projekt

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 22 Lipanj 2017

DrShare

DrShare
Na konferenciji povodom završetka projekta „DR SHARE - “Smanjenje katastrofa, standardizirana analiza opasnosti i procjena rizika“ (Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation – DR SHARE) u Orašju

izraženo je zadovoljstvo povodom uspješne realizacije složenog međunarodnog projekta uz sudjelovanje više stranih partnera i partnerskih institucija. Nositelj 18-mjesečnog projekta bila je Vukovarsko-srijemska županija, dok su partneri iz Hrvatske bili: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast, te Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Partneri s područja Srbije bili su Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine, te Fond “Europski poslovi” AP Vojvodine, a s područja Bosne i Hercegovine partner je bilo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije. „Smisao ovog projekta je zasnovan na dobro identificiranoj tipologiji rizika od prirodnih, posebno hidroloških nepogoda koje po svom zahvatu ne poznaju granice postojećih država. Takve prijetnje, po prirodi stvari, nije moguće staviti pod apsolutnu kontrolu, ali je moguće rizike takvih nepogoda dobrim mehanizmima upravljanja i kontrole svesti na najmanju moguću mjeru, što je osnovna svrha implementiranog IT alata i ovog projekta,“ rečeno je na završnoj konferenciji. Programska aplikacija za upravljanje sustava civilne zaštite za vrijeme katastrofa, konkretan je proizvod ovoga projekta. Aplikacija je zapravo iscrpna baza podataka o osobama, vrstama i količini materijalnih dobara, motornih vozila i svih drugih elemenata koji su na raspolaganju jednoj civilnoj zaštiti, a mogli bi biti angažirani za vrijeme prirodne nepogode. Obuku za korištenje te aplikacije u ime Općine Orašje prošli su pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i spašavanje Ilija Kobaš i državni službenik Ilija Baotić. Vrijednost projekta bila je 281.222 EUR od čega je Europska komisija osigurala 210.227,00 EUR (74,75%).