Više od 400.000 maraka za održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 26 Svibanj 2017

Cesta 2

Cesta 2
Za nastavak rekonstrukcije ceste Orašje-Draganovci-Vidovice u 2017. godini bit će izdvojeno 90.000 maraka od čega će više od 80% biti sufinancirano od viših razina vlasti, zacrtano je u Planu održavanja lokalnih cesta kojeg je

usvojilo Općinsko vijeće na svojoj sjednici. Za rekonstrukciju i asfaltiranje ceste prema firmi Prima Vip izdvojit će se 25.000,00 KM, a 20.000,00 KM za asfaltiranje sokaka u Mjesnim zajednicama po modelu sufinanciranja 50:50. Za građenje cesta bit će izdvojeno ukupno 51.000,00 KM i to za izgradnju makadamske ceste u Boku - Poljice, za izgradnju ceste u Matićima - Mitrovićka, za izgradnju autobusnih stajališta uz ceste i proširenje javne rasvjete uz ceste na području općine. Planom je razrađeno i redovno održavanje lokalnih cesta za koje će biti potrebno izdvojiti 220.000,00 KM, a obuhvaća održavanje asfaltiranih cesta, neasfaltiranih cesta, javne rasvjete, zimsko održavanje i održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. Ukupna dužina lokalnih cesta na području općine Orašje iznosi 182,27 kilometara od čega je 129,16 km asfaltirano, 47,33 zastrto kamenim materijalom odnosno bez asfalta, a bez kolnika ili zemljanim materijalom 5,78 km. Za održavanje lokalnih cesta ukupno je predviđeno 406.000,00 KM.