Anketa o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 11 Svibanj 2017

Popis

Popis
Iz Federalnog zavoda za statistiku obavještavaju stanovnike da će se na području općine Orašje provesti Anketa o upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i pojedinačno i to u vremenskom periodu

od 15. do 28. svibnja.  Anketiranje kućanstva na terenu obavit će ovlašteni anketari i prikupljat će podatke o pristupu informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, odnosno uporabi računala, korištenju interneta, uporabi elektronskog servisa javne uprave, trgovini putem interneta, elektronskim vještinama, te o socio-demografskim karakteristikama ispitanika. Općina Orašje moli sve stanovnike koji budu izabrani za anketiranje da izađu u susret anketarima i da odgovore na postavljena pitanja.