Usvojen najvažniji financijski dokument za Općinu Orašje: Proračun iznosi 6.450.770,00 KM

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 30 Ožujak 2017

Vijece4 17

Vijece4 17
Četvrta sjednica Općinskog vijeća Orašje započela je usvajanjem dnevnog reda od 14 točaka, nakon čega je po već ustaljenoj praski uslijedilo usvajanje Izvoda iz zapisnika sa prethodne sjednice, te točka: vijećnička pitanja i inicijative.

S obzirom na to da su stvorene pretpostavke za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni regulacijskih planova "Gospodarska zona" i "Zona za poduzetništvo I" u Orašju i Odluke o provođenju izmjena i dopuna istih regulacijskih planova, Općinsko vijeće je podržalo ove dvije odluke s ciljem usklađivanja stvari na terenu i u planovima.

Najviše vremena potrošeno je u iscrpnoj raspravi o prijedlogu Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu. Na kraju rasprave usvojen je Proračun u iznosu 6.450.770,00 KM i to bez usvojenih amandmana koji su pristigli ranije ili su predloženi na sjednici Vijeća. U odnosu na nacrt koji je usvojen početkom mjeseca Proračun je veći za 50.000 maraka zbog transfera na kapitalnim primicima od Vlade Federacije BiH, a sredstva će biti utrošena na rekonstrukciju lokalnih cesta odnosno ceste Orašje-Draganovci-Vidovice. Nakon usvajanja Proračuna usvojena je i Odluka o izvršavanju Proračuna kojom je zapravo utvrđeno njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje javnim dugom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika i općinskih službi, kao i druga pitanja o izvršavanju proračuna za 2017. godinu.

Odlukom o osnivanju prava građenja putem javnog nadmetanja ovlašten je Načelnik da objavi javni oglas za tu namjenu, a radi izgradnje objekta za pranje i podmazivanje vozila na parceli u blizini HNK Stadiona Goal. Zemljište od 750 kvadrata bit će dodijeljeno na vremenski period od 50 godina, a početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 0,15 KM/m², što ukupno iznosi 112,50 KM mjesečno.

U Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata/programa imenovani su: Zdravko Krištić, Magdalena Brašnić, Josip Pejić, Anto Kobaš i Jasminka Kadić. Oni imaju zadatak da pregledaju i vrednuju pristigle prijave nakon što bude raspisan natječaj, te Općinskom načelniku predlože projekte i programe koji ispunjavaju zadane kriterije.

Općinski pravobranitelj Marijan Živković predstavio je Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za 2016. godinu, a nakon toga i Izvješće o radu i provedenim Lokalnim izborima 2016. godine. Oba izvješća vijećnici su zaključkom usvojili.

Do kraja sjednice vijećnicima su prezentirane četiri informacije: Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje, Informacija o implementaciji Projekta Ambasada Italije u BiH - Ured Cooperazione Italiana: "Rekonstrukcija i razvoj nakon poplava u maju 2014. godine", Informacija o rezultatima javnog nadmetanja za 2016. godinu i Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i pokrenutim inicijativama u 2016. godini. 

Vijece4 17a

Vijece4 17a