Uskoro poziv za prekograničnu suradnju Srbija - BiH u okviru novog Programa IPA II 2014-2020

Ispis
Objavljeno Petak, 24 Ožujak 2017

PrekoSrbije

PrekoSrbije
U Sarajevu je najavljen novi IPA II Program prekogranične suradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020 u sklopu Svečanosti dodjele ugovora za korisnike iz trećeg poziva IPA prekogranične suradnje Srbija-BiH.

Na svečanosti dodjele ugovora, predstavljeni su dosadašnji rezultati i postignuća Programa 2007-2013, a promoviran je i novi Program čiji će javni poziv biti objavljen polovinom godine, a na koji će se Općina Orašje prijaviti s partnerom iz Srbije. "Općina Orašje se prijavila projektom Zamjene azbestnih cijevi u Orašju s partnerom - Gradom Sremska Mitrovica i na ovaj Treći poziv Prekogranične suradnje Srbija-BiH, i ušla je u uži izbor i trenutno se nalazi na rezervnoj listi. Na ovoj Svečanosti, predstavnici Direkcije za europske integracije Vijeća ministara BiH kazali su nam da sva novčana sredstava nisu potrošena i da će do kraja godine biti ugovoren još jedan ili dva projekta s rezervne liste. Bez obzira na to, Općina Orašje će se prijaviti i na ovaj najavljeni poziv u okviru novog IPA II Programa prekogranične suradnje" kazala je koordinatorica Centra za poduzetništvo Orašje Andrijana Dujmenović koja je na Svečanosti u Sarajevu predstavljala Općinu Orašje.