Učenici Osnovne škole iz Boka u Općini Orašje na temu obnove knjižnice u sklopu CIVITAS-a

Ispis
Objavljeno Srijeda, 15 Ožujak 2017

CivitasBok

CivitasBok
"Obnova knjižnog fonda" tema je koju učenici Osnovne škole Stjepana Radića iz Boka obrađuju u sklopu Projekta CIVTAS. Tim povodom bili su na sastanku s načelnikom i njegovim pomoćnikom za opću upravu, branitelje i društvene djelatnosti

u Općini Orašje. Prvo su načelniku ukratko obrazložili da njihova knjižnica nije obnavljanja od rata, da nedostaje naslova knjiga, da su postojeće knjige dotrajale, da su stranice ili istrgnute ili išarane, a i to da se lektira tijekom godina promijenila. Dosad su poslali zamolbe za obnovom knjižnog fonda na više adresa: od javnih institucija da privatnih poduzeća, a i sami su sortirali knjige, odvojili one za otpis, a pospremili one koje ne odgovaraju nastavnom planu i programu. Načelnik im je odgovorio na sva postavljenja pitanja koja su pripremili, a između ostalog, otkrio im je da su mu omiljene knjige, kad je on bio učenik osnovne škole, bile: 20 tisuća milja pod morem i Ježeva kućica.  Međutim, učenike je zanimalo može li Općina Orašje pomoći u obnovi knjižnog fonda na što je načelnik odgovorio da u Općinskom proračunu nema trenutno predviđenih sredstava za tu namjenu, ali da Općina uvijek može sudjelovati kad su u pitanju kapitalne investicije neke škole, ali sve u skladu sa svojim mogućnostima. S obzirom na to da je Općina Orašje osnivač osnovnih škola, nadležna je za prijevoz učenika i izbor i imenovanje školskih odbora, a za sve ostalo škole se trebaju obratiti nadležnom županijskom ministarstvu. Na kraju sastanka rečeno je da Općina može osigurati štand za eventualnu prodaju starih knjiga ako se učenici Osnovne škole iz Boka odluče za taj korak.