Obavijest za provođenje mjera zaštite od požara pri proljetnim radovima

Ispis
Objavljeno Petak, 24 Veljača 2017

Pozar

Pozar
Služba za civilnu zaštitu i nadzor Općine Orašje obavještava sve stanovnike, a osobito poljoprivrednike, kad uslijede radovi na polju: uklanjanje korova, šiblja, suhe trave i lišća, da vode računa pri spaljivanju otpada kako

ne bi izazvali požar. Za slučaj da dođe do izbijanja požara ili njegovog širenja, svaka osoba je dužna pristupiti gašenju ako je to u mogućnosti učiniti bez opasnosti za sebe i druge. Ako to ne može učiniti sama, osoba je dužna obavijestiti Operativni centar civilne zaštite na broj telefona 121 ili policiju na broj 122.