U Vladi Županije Posavske sastanak na temu sigurnosti

Ispis
Objavljeno Utorak, 21 Veljača 2017

SigurnostVladaZP

SigurnostVladaZP
Stanje sigurnosti na području cijele Županije Posavske bila je glavna tema sastanka održanog u zgradi Vlade Županije Posavske. Na sastanku kojeg je organizirao predsjednik Vlade Marijan Klaić bili su prisutni predstavnici MUP-a

Županije Posavske na čelu s ministrom Mehom Delićem, rukovoditeljica Županijske uprave za inspekcijske poslove Mara Dabić i načelnici sve tri posavske općine. Dogovoreno je da će kontrole radnog vremena ugostiteljskih objekata po općinskim odlukama biti češće jer većina problema u narušavanju javnog reda i mira događa se vikendom u jutarnjim satima. Policija i Inspekcija će intenzivirati svoj rad na terenu, a na kraju sastanka definirani su i zajednički zaključci koji imaju za cilj poboljšati sigurnost građana i imovine na području Županije Posavske. 

  • Dogovoreno je da će kontrole radnog vremena ugostiteljskih objekata po općinskim odlukama biti češće jer većina problema u narušavanju javnog reda i mira događa se vikendom u jutarnjim satima. Potrebno je u potpunosti poštivati sadašnje propise koji reguliraju rad ugostiteljskih objekata a posebno poštivanje radnog vremena, rad redarske službe kao i propise iz oblasti rada i radnih odnosa.
  • Preporučuje se tijelima koja donose pravilnike o radu ugostiteljskih objekata da  preispitaju trenutno važeće klauzule pravilnika a koje se odnose na vrijeme rada ugostiteljskih objekata kao i kaznene odredbe za nepoštivanje istog.
  • Preporučuje se policijskim strukturama ka inspekcijskim službama da pojačaju nadzor nad radom noćnih klubova a posebno kretanje maloljetnih osoba, kao i točenje alkohola istim.
  • Potrebno je da Županija i općina iznadju sredstva te osiguraju prometnu signalizaciju na dijelu ceste Orasje-Lilići koja ce regulirati promet i jednostrano parkiranje kao te postavljanje javne rasvjete na toj relaciji.
  • Preporuka je vlasnicima noćnih klubova da u cilju boljeg nadzora i praćenja događaja oko ugostiteljskih objekta postave vanjski video nadzor oko noćnih klubova.