Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 22 Prosinac 2016

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1606/16

Orašje, 21.12. 2016. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

2.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 29. prosinac    (četvrtak) 2016. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2016. godine,
 4. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Orašje za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine,
 5. Prijedlog Odluke o izdavanju bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH,
 6. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje,
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti,
 8. Prijedlog Zaključka o stavljanju na javnu raspravu nacrta izmjena i dopuna Regulacijskih planova Gospodarska zona i Zona za poduzetništvo I u Orašju,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i propise,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova  Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora,
 14. Prijedlog Rješenja i imenovanju predsjednika i članova Komisije za ravnopravnost spolova,
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja.

Predsjednik Mario Oršolić