Dodatni radovi na izgradnji I faze kanalizacijske mreže u Orašju (konzervacija radova)

Ispis

 

Obavijest o dodjeli ugovora 613-4-3-80-5-49/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Tenderska dokumentacija za javnu nabavu putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti