Plan održavanja lokalnih cesta za 2015. godinu

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 02 Veljača 2015

Cesta 2

Cesta 2
Općinski načelnik Đuro Topić predložit će Općinskom vijeću Orašje na usvajanje Plan održavanja lokalnih cesta na području općine za 2015. godinu. Prema Zakona o cestama u FBiH, Općina Orašje dobila je u nadležnost 181,415 km

lokalnih cesta izgrađenih s različitom kolničkom konstrukcijom. S asfaltom je pokriveno 125,212 kilometara lokalnih cesta, kamenim materijalom 50,423, a sa zemljom 5,780 km. Lokalne ceste povezuju 13 općinskih naselja na čije će redovno održavanje biti utrošeno 190.000 KM. Samo na zimsko održavanje izdvojit će se 60.000 KM koliko će se utrošiti i na redovno održavanje asfaltiranih cesta, dok će ostali iznos biti utrošen na održavanje neasfaltiranih cesta, javnu rasvjetu, vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju. Za izvanredno održavanje cesta predviđa se iznos od 250.000,00 KM koji će se potraživati od viših razina vlasti i to za rekonstrukciju Treće ulice u Orašju, te Regionalne ceste 463 Donja Mahala – Gradačac. Ako se osiguraju sredstva, u Planu su predloženi i projekti za gradnju lokalnih cesta u iznosu od 185.000,00 KM: Sanacija Radničke ulice u Oštroj Luki, Izgradnja ceste u naselju Jug II i izgradnja javne rasvjete. Iz Proračuna Općine Orašje 2015. godine za održavanje lokalnih cesta izdvojit će se 342.000,00 KM, dok će za potpunu realizaciju Plana održavanja biti potrebna i sredstva s viših razina vlasti.