Nabava viljuškara

Ispis

 

Obavijest o dodjeli ugovora 613-4-1-3-5-2/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Tenderska dokumentacija za javnu nabavu putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti